Infopunkt Gjøken

Etableringen av et informasjonspunkt for Øvre Pasvik er en del av Kolarctic-programmet KO2093 Phenomenia of Arctic Nature (PAN)2019-2022.

Totalt er det 4 finske, 2 russiske og 3 norske partnere. De norske partnerne er Øvre Pasvik nasjonalparkstyre, NIBIO Svanhovd/Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark og Biotope AS.

Fokuset for PAN er å utvikle natur og besøkssentre i samarbeid med lokale reiselivsbedrifter og lokalbefolkningen, i alle tre landene.

Fra norsk side skal etableringen av Informasjonspunkt Gjøken vareta og formidle både natur- og kulturarven i området. I tillegg til besøkende utenfra er skoleklasser (tilhørighet og kunnskap) og lokalbefolkningen (bolyst og helse, -næringsutvikling) også viktige målgrupper.