Om Øvre Pasvik Nasjonalpark

Øvre Pasvik nasjonalpark ble opprettet i 1970, utvidet i 2003 og dekker et område på 119 km2. Parken ligger mot grensene til Finland og Russland, og har som formål «å ta vare på et stort, sammenhengende barskogområde som i det vesentlige urørt i forhold til tekniske inngrep, ta vare på et skogøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold, sikre variasjonsbredden av naturtyper i regionen samt ta vare på landskapsformer, særpregede geologiske forekomster og kulturminner.» (Verneforskriften, lovdata.no)

Legg til din overskrift her

Besøkssenteret ble etablert i 2001 og er en del av NIBIO,
Norsk institutt for bioøkonomi. På besøkssenter kan du finne informasjon om naturen og aktiviteter du kan finne i Pasvikdalen. Besøkssenteret ligger ved Svanvik i samme bygg som Svanhovd konferansesenteret og Forskningsstasjonen NIBIO Svanhovd.

Legg til din overskrift her

Besøkssenteret ble etablert i 2001 og er en del av NIBIO,
Norsk institutt for bioøkonomi. På besøkssenter kan du finne informasjon om naturen og aktiviteter du kan finne i Pasvikdalen. Besøkssenteret ligger ved Svanvik i samme bygg som Svanhovd konferansesenteret og Forskningsstasjonen NIBIO Svanhovd.

Legg til din overskrift her

Besøkssenteret ble etablert i 2001 og er en del av NIBIO,
Norsk institutt for bioøkonomi. På besøkssenter kan du finne informasjon om naturen og aktiviteter du kan finne i Pasvikdalen. Besøkssenteret ligger ved Svanvik i samme bygg som Svanhovd konferansesenteret og Forskningsstasjonen NIBIO Svanhovd.

Det letteste transportmidlet er å kjøre egen bil eller eventuelt en leiebil. Andre muligheter er Pasvik Taxi, busstransport fra Boreal (snelandia.no) eller sykkel.

Til Kirkenes går det direktefly fra Oslo av både SAS og Norwegian, samt at Widerøe flyr bl.a. direkte fra Tromsø. Hurtigruten anløper Kirkenes regelmessig.

Det letteste transportmidlet er å kjøre egen bil eller eventuelt en leiebil. Andre muligheter er Pasvik Taxi, busstransport fra Boreal (snelandia.no) eller sykkel.

Til Kirkenes går det direktefly fra Oslo av både SAS og Norwegian, samt at Widerøe flyr bl.a. direkte fra Tromsø. Hurtigruten anløper Kirkenes regelmessig.

Kirkenes Turistinformasjon holder til i Dr. Wesselsgate 15B i Kirkenes og har i sommer åpent hver dag fra kl 09.30 til 15.30.

Nettside: www.visitkirkenes.no

Telefon 481 19 993