Pasvik-Inari Trilateral Park

Øvre Pasvik Nasjonalpark, Pasvik naturreservat og Øvre Pasvik landskapsvernområdet er en del av Pasvik-Inari Trilateral Park, et samarbeidsprosjekt om forvaltning og fremming av bærekraftig naturbasert turisme mellom de tre nabolandene Russland, Finland og Norge.

Samarbeidet om verneområder ble etablert sent på 1980 tallet, og er ledet fra norsk side av Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Gjennom de siste års arbeid har man med autorisering av Pasvik – Inari Trilateral park gjennom Europarc Federation, forent de tilgrensende verneområdene i de tre landene under ett felles navn. Les mer.